Μονοεπιχειρησιακό Σεμινάριο ” Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ” στην εταιρεία Αδελφοί Ανδρέου Λτδ

Εργαζόμενοι της εταιρείας Αδελφοί Ανδρέου Λτδ συμμετείχαν σε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με 100% επιχορήγηση που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν μεταξύ άλλων πώς να αναγνωρίζουν τους διάφορους κινδύνους στην εργασία και πώς να τους αντιμετωπίζουν, στον τρόπο αντιμετώπισης και κατάσβεσης πυρκαγιάς, όπου έγινε και πρακτική εξάσκηση. Σε όλους…

Μονοεπιχειρησιακό Σεμινάριο ” Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (Επείγοντα) ” στην εταιρεία Savvides Audit Ltd

Η εταιρεία SAVVIDES AUDIT LTD διοργάνωσε μονοεπιχειρησιακό σεμινάριο και εκπαίδευσε το προσωπικό της στις Πρώτες Βοήθειες στη Εργασία Επείγοντα Περιστατικά. Την εκπαίδευση ανέλαβε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και παροχέας προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία Safety Partners . Η πρακτική εξάσκηση των εργαζομένων στα προπλάσματα (κούκλες) και σε άλλο ειδικό εξοπλισμό ήταν το αποκορύφωμα της εκπαίδευσης.…