Σεμινάριο: Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή για την EUROBANK, 9 Νοεμβρίου 2018

Στις 9 Νοεμβρίου 2019 εργαζόμενοι στην EUROBANK παρακολούθησαν στο σεμινάριο Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής. Το σεμινάριο διεξήχθη μέσα σε ευχάριστο κλίμα με πολύ πρακτική εξάσκηση στα προπλάσματα (κούκλες) και στους εκπαιδευτικούς Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!!!