Μονοεπιχειρησιακό Σεμινάριο: Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά για την εταιρία ΑΧΝΑΓΑΛ ΛΤΔ

Εργαζόμενοι στην εταιρεία  ΑΧΝΑΓΑΛ Λτδ παρακολούθησαν το σεμινάριο Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά. . Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν μεταξύ άλλων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ενήλικα, παιδιού και βρέφους ), την Πνιγμονή, την Επιληψία , την Καρδιακή Προσβολή και άλλα. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι εξασκήθηκαν στα προπλάσματα (κούκλες) και σε άλλο ειδικό εξοπλισμό που τους χορηγήθηκε.…