δωρεάν σεμινάρια για ανέργους Κύπρος

Δωρεάν σεμινάρια για ανέργους Κύπρος – Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη» για κάλυψη αναγκών κατάρτισης εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών. Τα Σεμινάρια για ανέργους Κύπρος, διοργανώνονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως είναι και η Safety Partners με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ. Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν και άνεργοι με επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, για κάλυψη κενών θέσεων στα προγράμματα, νοουμένου ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που προνοεί το Σχέδιο.

Η συμμετοχή στα δωρεάν σεμινάρια στην Κύπρο για ανέργους, της Safety Partners στοχεύει στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, για διεύρυνση των προοπτικών για επανένταξη και την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωσή τους στην απασχόληση.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για δωρεάν σεμινάρια για ανέργους Κύπρος επικοινωνήστε μαζί μας