Δωρεάν Συμμετοχή Εγγεγραμμένων ανέργων

Δωρεάν σεμινάρια για ανέργους στην Κύπρο

Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη» για κάλυψη αναγκών κατάρτισης εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών. Τα Σεμινάρια για ανέργους Κύπρος, διοργανώνονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως είναι και η Safety Partners με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ. Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν και άνεργοι με επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, για κάλυψη κενών θέσεων στα προγράμματα, νοουμένου ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που προνοεί το Σχέδιο.

Η συμμετοχή στα δωρεάν σεμινάρια της Safety Partners για ανέργους στην Κύπρο,  στοχεύει στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, για διεύρυνση των προοπτικών για επανένταξη και την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωσή τους στην απασχόληση.

seminaria gia anergous kipros

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για τα δωρεάν σεμινάρια για ανέργους επικοινωνήστε μαζί μας.