Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Οδηγών Κύπρος

Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Οδηγών Κύπρος (ΕΚΚΟ)

Εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης οδηγών – A.S. Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος. Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/59/ΕΚ και την Εθνική Νομοθεσία 3(Ι)/2007 όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί που κατέχουν επαγγελματική άδεια φορτηγού ή λεωφορείου πρέπει να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για να μπορέσουν να ανανεώσουν την επαγγελματική τους άδειά.
Όσοι οδηγοί έχουν αποκτήση άδεια Λεωφορείου πρίν από την 9/9/2008 και οδηγοί που έχουν αποκτήση άδεια Φορτηγού πρίν από την 9/9/2009 Μπορούν μόνο με περιοδική κατάρτιση 35 ωρών να μετατρέψουν την άδεια τους σε Επαγγελματική

Η επαγγελματική άδεια θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια, μετά από παρακολούθηση μαθημάτων 35 ωρών, και εξασφάλιση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) από Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Οδηγών Κύπρος (ΕΚΚΟ) όπως η Safety Partners.

Νέοι Οδηγοί

Όλοι όσοι επιθυμούν να οδηγούν ‘Λ’ Λεωφορείο (οποιασδήποτε κατηγορίας), ή και ‘Φ’ Φορτηγό (μηχανοκίνητο όχημα με μικτό επιτρεπόμενο βάρος 3.500 κιλών και άνω) θα πρέπει να έχουν αποκτήση (ΠΕΙ)
Για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) θα πρέπει να παρακαθίσετε σε εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών κατά την διάρκεια του χρόνου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Εξαιρούνται και δε χρειάζονται ΠΕΙ

  1. οχημάτων, των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα·
  2. οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, της πολιτικής άμυνας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων που είναι αρμόδιες για την τήρηση της δημόσιας τάξης ή τα οποία τίθενται υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών αυτών·
  3. οχημάτων, που υποβάλλονται σε δοκιμές σε δρόμους για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων οχημάτων, που δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία.
  4. οχημάτων, που χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.
  5. οχημάτων, που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων για τη λήψη άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ.
  6. οχημάτων, που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων, για ιδιωτικούς σκοπούς.
  7. οχημάτων, που μεταφέρουν υλικό ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

Οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) του Κράτους τους εξαιρούνται από τις εξετάσεις αυτές.
Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου, να παρακαθίσουν και να επιτύχουν και σε πρακτική δοκιμασία διάρκειας 120 λεπτών.

κουίζ ΕΚΚΟ
Πάρτε το κουίζ

Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Οδηγών Κύπρος – A.S. Safety Partners. Δείτε πιο κάτω όλα τα επερχόμενα σεμινάρια ή επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πρόσφτατα σεμινάρια: ΕΚΚΟ – Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Οδηγών