Δίνονται στον εκπαιδευόμενο σημειώσεις και υλικό για το περιεχόμενο του Προγράμματος?

Η Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος πάντα εφοδιάζει του εκπαιδευόμενούς στα πολυεπιχειρησιακά της προγράμματα με σχετικό έντυπο υλικό και σημειώσεις που θα πάρουν μαζί τους με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Μπορεί η εταιρία να αντικαταστήσει έναν εργοδοτούμενο της που συμμετέχει στο Σεμινάριο με κάποιον άλλο?

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο πριν την έναρξη του σεμιναρίου και εφόσον ο νέος εργοδοτούμενος πληρή τα κριτήρια για συμμετοχή σε αυτό.

Τι γίνεται σε περιπτώσεις ακύρωσης της συμμετοχής του εργοδοτούμενου σε ένα πολυεπιχειρησιακό πρόγραμμα?

Αν η ακύρωση έχει γίνει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, τότε η Safety Partners θα επιστρέψει το ποσό που έχει πληρωθεί. Αν όμως η ακύρωση γίνει εντός των 10 τελευταίων ημερών τότε δεν είναι δυνατή η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού.

Πώς γίνεται η οικονομική διευθέτηση στα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα μεταξύ του συμμετέχοντα (και του εργοδότη του), της Safety Partners και της είσπραξης της επιχορήγησης της ΑνΑΔ?

Επιχορηγημένα σεμινάρια ΑνΑΔ συχνές ερωτήσεις: Σε αυτό το είδος των σεμιναρίων ο εκπαιδευόμενος (και ο εργοδότης του) καταβάλουν το 20% του κόστους της επένδυσης πλέον το ΦΠΑ για όλο το ποσό μετά από έκδοση σχετικού τιμολογίου από την Safety Partners. Το υπόλοιπο 80%, που αφορά στη σχετική επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, είναι ευθύνη της Safety Partners να κάνει τις σχετικές διευθετήσεις για ανάκτησή του.

Απαιτείται εξέταση για να πάρει κάποιος Πιστοποιητικό Παρακολούθησης?

Κάποια προγράμματα, όπως αυτά των Πρώτων Βοηθειών, απαιτούν προφορική ή/και πρακτική εξέταση για να μπορούν πιστοποιηθούν. Αυτά τα προγράμματα κατονομάζονται πολύ συγκεκριμένα ότι οδηγούν σε Πιστοποιημένο προσόν εφόσον αυτό επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος ή ο εργοδότης του.

Οι συμμετέχοντες θα πάρουν πιστοποιητικό παρακολούθησης στο τέλος της εκπαίδευσης?

Ναι, όλοι οι συμμετέχοντες στα πολυεπιχειρησιακά Σεμινάρια θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης από τη Safety Partners Ltd το οποίο αναγνωρίζεται από όλα τα κυβερνητικά τμήματα και ιδιωτικούς οργανισμούς για σκοπούς απόδειξης ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης έχουν ημερομηνία λήξης?

Μόνο τα πιστοποιητικά των Πρώτων βοηθειών έχουν ημερομηνία λήξης. Για το πρόγραμμα Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή διάρκειας 6 ωρών κάθε 2 χρόνια. Για τα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία διάρκειας 18 ωρών και Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία (Επείγοντα Περιστατικά) διάρκειας 6 ωρών Κάθε 3 χρόνια

Παρ’ όλα αυτά η Safety Partners έχει ως πρακτική της να επισκέπτεται τις επιχειρήσεις και να προσφέρει ένα 2ωρο πρόγραμμα υπενθύμισης κάθε χρόνο εντελώς Δωρεάν. Όλα τα υπόλοιπα πιστοποιητικά δεν έχουν ημερομηνία λήξης αν και συστήνεται ειδικά στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας τα προγράμματα αυτά να επαναλαμβάνονται κάθε περίπου 2 χρόνια για υπενθύμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων.

Αν κάποιος συμμετέχοντας δεν καταφέρει να παρακολουθήσει όλο το σεμινάριο, χάνει την επιχορήγηση?

Επιχορηγημένα σεμινάρια ΑνΑΔ συχνές ερωτήσεις: Ο κανονισμός της ΑνΑΔ αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 75% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος για να μπορούν να επωφεληθούν της επιχορήγησης. Έτσι κάποιος μπορεί να απουσιάσει για μικρό διάστημα από το μάθημα εφόσον παραστεί ανάγκη, με την άδεια του εκπαιδευτή του οποίου είναι ευθύνη να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες .

Γιατί το ΦΠΑ είναι τόσο ψηλό σε σχέση με το κόστος της επένδυσης που πληρώνει η εταιρία?

Το ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλο το κόστος της επένδυσης του Σεμιναρίου περιλαμβανομένου και της επιχορήγησης. Συνεπώς η εταιρία ενώ θα καταβάλει μόνο το 20% του κόστους του σεμιναρίου, θα καταβάλει το ΦΠΑ για όλο το ποσό. Αυτό όμως είναι δευτερευούσης σημασίας αφού έτσι και αλλιώς η εταιρία θα πάρει επιστροφή όλο ποσό ΦΠΑ από την Υπηρεσία Φορολογίας. Για παράδειγμα αν το κόστος της επένδυσης του σεμιναρίου είναι €500 και η επιχορήγηση είναι 80%, τότε η εταιρία θα καταβάλει €100 (€500×20%) και €95 ως ΦΠΑ (€500×19%), το οποίο και θα λάβει ως επιστροφή από την Υπηρεσία ΦΠΑ. Συνεπώς το συνολικό πραγματικό κόστος της επένδυσης για την εταιρία θα είναι €100.

Πόσα άτομα από την ίδια εταιρία μπορούν να συμμετέχουν στο ίδιο πολυεπιχειρησιακό πρόγραμμα?

Μπορούν να συμμετέχουν συνολικά μέχρι και 10 άτομα από την ίδια επιχείρηση στο ίδιο ακριβώς σεμινάριο τις ίδιες ημερομηνίες. Εννοείται ότι μπορούν να συμμετέχουν και επιπρόσθετα εργοδοτούμενα πρόσωπα στο ίδιο σεμινάριο που θα διεξαχθεί διαφορετικές ημερομηνίες.

Υπάρχουν προϋποθέσεις για να συμμετέχει κάποιος σε πολυεπιχειρησιακό πρόγραμμα?

Ναι, θα πρέπει να είναι εργοδοτούμενος σε επιχείρηση και να έχει πληρωμένες τις εισφορές του στο Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων.

Σε ποιο ποσοστό επιχορηγούνται τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης.

Τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ σε ποσοστό περίπου 80%

Μπορεί η εταιρία να τύχει εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε θέμα επιθυμεί?

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στα Θέματα εκπαίδευσης αλλά σε γενικές γραμμές σχεδόν όλα τα θέματα καλύπτονται. Σε αυτό θα σας ενημερώσει και καθοδηγήσει ο σύμβουλος της Safety Partners που θα αναλάβει την επικοινωνία μαζί σας.

Υπάρχει περίπτωση να μην καταβληθεί τελικά η επιχορήγηση?

Όχι. Η εγκριμένη επιχορήγηση καταβάλλεται πάντα με τη προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα έχει διεκπεραιωθεί συμφωνά με το κατατεθέν πρόγραμμα εκπαίδευσης και έχει πληρωθεί ο διοργανωτής.

Πώς γίνεται η οικονομική διευθέτηση μεταξύ της Επιχείρησης, της Safety Partners και της είσπραξης της επιχορήγησης της ΑνΑΔ?

Επιχορηγημένα σεμινάρια ΑνΑΔ συχνές ερωτήσεις: Με το πέρας της εκπαίδευσης η εταιρία οφείλει να καταβάλει το συμφωνηθέν ποσό στην Safety Partners Ltd. Εφόσον υποβληθούν τα έγγραφα για την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, σε διάστημα 2-3 μηνών το αντίστοιχο ποσό που έχετε καταβάλει στην Safety Partners θα το λάβετε ως επιχορήγηση με έμβασμα από την ΑΝΑΔ στο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Είναι πολιτική της ΑνΑΔ να καταβάλει την επιχορήγηση μόνο εφόσον έχει πληρωθεί η διοργανώτρια εταιρία.

Ποιος ετοιμάζει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ΑνΑΔ?

Επιχορηγημένα σεμινάρια ΑνΑΔ συχνές ερωτήσεις: Στα Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα την αίτηση και το πρόγραμμα υποβάλει η επιχείρηση, αλλά σε αυτό θα έχετε την έμπειρη υποστήριξη της Safety Partners που θα ετοιμάσει όλα τα έγγραφα για σας. Είναι κάτι που δεν πρέπει να σας ανησυχεί.

Τι γίνεται αν μια επιχείρηση δεν διαθέτει κατάλληλο χώρο για την εκπαίδευση?

Ακόμα και ένας μικρός χώρος είναι αρκετός για να διαμορφωθεί κατάλληλα για την εκπαίδευση. Αν όμως δεν είναι δυνατό οι εκπαιδευόμενοι να φιλοξενηθούν σε χώρο της επιχείρησης τότε η μοναδική εναλλακτική λύση είναι να γίνει το πρόγραμμα σε εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης της περιοχής. (Εγκεκριμένο ΔΕΚ). Στην εξεύρεση αίθουσας θα σας βοηθήσει η Safety Partners που θα διοργανώσει για σας το σεμινάριο. Το κόστος της αίθουσας στα μονοεπιχειρησιακά προγράμματα επωμίζεται η επιχείρηση.

Yπάρχουν προϋποθέσεις για να εγκριθεί από την ΑνΑΔ ένα Ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα σε μια επιχείρηση?

Επιχορηγημένα σεμινάρια ΑνΑΔ συχνές ερωτήσεις: Ναι. Θα πρέπει οι υπάλληλοι που θα συμμετέχουν να συμβάλουν με εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης το περιεχόμενο του προγράμματος εγκρίνεται από την ΑνΑΔ μετά από σχετική αίτηση και πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 άτομα. Για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ένας λογικός αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 5 άτομα. Η Safety Partners θα σας συμβουλέψει και θα συνεργαστεί μαζί σας για να καταστεί δυνατή η εκπαίδευση του προσωπικού σας όσοι και να είναι σε αριθμό.

Επιχορηγημένα σεμινάρια ΑνΑΔ συχνές ερωτήσεις: επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε περεταίρω διευκρινίσεις.

Δείτε όλα τα τρέχοντα σεμινάρια.