Σεμινάρια για Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Kύπρος

Σεμινάρια για Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Kύπρος

Βάση της Διεθνούς Οδηγίας ADR και της Κυπριακής Νομοθεσίας 120/2004 οι οδηγοί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια ADR και να πετύχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σε συνεργασία με την Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Η ισχύς της άδειας ADR που εκδίδεται στον οδηγό από το ΤΟΜ έχει περίοδο 5 ετών.
Τα σεμινάρια εκπαίδευσης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων διοργανώνονται από Εγκεκριμένους Φορείς Εκπαίδευσης ADR.

Η Safety Partners LTD, είναι Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης ADR και για Σεμινάρια για Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Kύπρος.
Οι εκπαιδευτές μας είναι εγκεκριμένοι από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Σύμβουλοι ADR με μεγάλη εμπειρία στις μεταφορές επικίνδυνών εμπορευμάτων.

Αρχική έκδοση η Ανανέωση της άδειας ADR γίνετε αφού ο οδηγός παρακολουθήσει τις προκαθορισμένες ώρες επιμόρφωσης για Αρχική έκδοση η Ανανέωση, συμφώνως των κανονισμών και αφού πετύχει στις εξετάσεις ADR που διοργανώνει το ΤΟΜ.

Η άδεια ADR μπορεί να ανανεωθεί μέχρι και 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της χωρίς να αλλάξει η αρχική της ημερομηνία.

Η άδεια ADR θα πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η Αρχική Έκδοση Άδειας ADR για Βασική – Βυτίο – Εκρηκτικά – Ραδιενεργά μπορεί υπό προϋποθέσεις να επιχορηγηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αρχική
Ανανεώσεις
κουίζ ADR
Πάρτε το κουίζ

Δείτε πιο κάτω όλα τα επερχόμενα σεμινάρια για Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Kύπρος ή επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πρόσφατα σεμινάρια: Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)