Αρχική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) στην Κύπρο

Αρχική

Αρχική εκπαίδευση ADR Κύπρος – Βάση της Διεθνούς Οδηγίας ADR και της Κυπριακής Νομοθεσίας 120/2004 οι οδηγοί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια ADR και να πετύχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σε συνεργασία με την Safety Partners καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Η ισχύς της άδειας ADR που εκδίδεται στον οδηγό από το ΤΟΜ έχει περίοδο 5 ετών. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων διοργανώνονται από Εγκεκριμένους Φορείς Εκπαίδευσης ADR. Η Safety Partners LTD, είναι Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης ADR. Οι εκπαιδευτές μας είναι εγκεκριμένοι από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Σύμβουλοι ADR με μεγάλη εμπειρία στις μεταφορές επικίνδυνών εμπορευμάτων.

Βασική (Αρχική)

Υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα: Σεμινάρια βασικής άδειας ADR Κύπρος, είναι όλοι οι οδηγοί που ασχολούνται με την μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Βυτίο (Αρχική)

Υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι όλοι οι οδηγοί που ασχολούνται με την μεταφορά Επικίνδυνών Εμπορευμάτων/Βυτίο

Εκρηκτικά (Αρχική)

Υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι όλοι οι οδηγοί που ασχολούνται με την μεταφορά Εκρηκτικών ουσιών και Αντικειμένων

Ραδιενεργά (Αρχική)

Υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι όλοι οι οδηγοί που ασχολούνται με την μεταφορά Ραδιενεργών Υλικών

Προγραμματισμένα σεμινάρια Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από τα πρόσφατα σεμινάρια Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)