Αρχική εκπαίδευση ADR Κύπρος

Πρόγραμμα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

Αρχική

Αρχική εκπαίδευση ADR Κύπρος – Βάση της Διεθνούς Οδηγίας ADR και της Κυπριακής Νομοθεσίας 120/2004 οι οδηγοί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια ADR και να πετύχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σε συνεργασία με την Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Η ισχύς της άδειας ADR που εκδίδεται στον οδηγό από το ΤΟΜ έχει περίοδο 5 ετών.
Τα σεμινάρια εκπαίδευσης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων διοργανώνονται από Εγκεκριμένους Φορείς Εκπαίδευσης ADR.

Η Safety Partners LTD, είναι Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης ADR
Οι εκπαιδευτές μας είναι εγκεκριμένοι από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Σύμβουλοι ADR με μεγάλη εμπειρία στις μεταφορές επικίνδυνών εμπορευμάτων.

Εξετάσεις ανανέωσης βασικής άδειας ADR Κύπρος
Βασική (Αρχική)
Βυτίο (Αρχική)
Εκρηκτικά (Αρχική)
Ραδιενεργά (Αρχική)

Αρχική εκπαίδευση ADR Κύπρος – Δείτε πιο κάτω όλα τα επερχόμενα σεμινάρια ή επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ