Πρόγραμμα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

Ανανεώσεις

Επαγγελματική άδεια φορτηγού adr Κύπρος από την A.S. Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος. Βάσει της Διεθνούς Οδηγίας ADR και της Κυπριακής Νομοθεσίας 120/2004 οι οδηγοί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια για επαγγελματική άδεια φορτηγού ADR Κύπρος και να πετύχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σε συνεργασία με την Safety Partners καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Η ισχύς για την επαγγελματική άδεια φορτηγού ADR Κύπρος που εκδίδεται στον οδηγό από το ΤΟΜ έχει περίοδο 5 ετών.
Τα σεμινάρια εκπαίδευσης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων διοργανώνονται από Εγκεκριμένους Φορείς Εκπαίδευσης ADR.

Η Safety Partners LTD, είναι Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης ADR
Οι εκπαιδευτές μας είναι εγκεκριμένοι από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Σύμβουλοι ADR με μεγάλη εμπειρία στις μεταφορές επικίνδυνών εμπορευμάτων.

Εξετάσεις ανανέωσης βασικής άδειας ADR Κύπρος
Βασική (Ανανέωση)
Βυτίο (Ανανέωση)
Εκρηκτικά (Ανανέωση)
Ραδιενεργά (Αρχική)

Δείτε πιο κάτω όλα τα επερχόμενα σεμινάρια για επαγγελματική άδεια φορτηγού ADR Κύπρος από την A.S. Safety Partners ή επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ