Εξετάσεις ανανέωσης βασικής άδειας ADR Κύπρος

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Εξετάσεις ανανέωσης βασικής άδειας από την A.S. Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν όλοι οι οδηγοί που έχουν αποκτήσει την Βασική Άδεια Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και χρειάζονται να ανανεώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων προκειμένου να είναι έτοιμοι να παρακαθίσουν και να πετύχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για Ανανέωση της Βασικής  Άδειας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Διάρκεια Σεμιναρίου: 7 Ώρες

Απευθύνεται

Υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι όλοι οι οδηγοί που κατέχουν την Βασική   Άδεια Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και χρειάζονται να την Ανανεώσουν.

Μετά από την επιτυχία στις εξετάσεις και την εξασφάλιση της Ανανέωσης της Βασικής άδειας ADR για οδική μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων  θα μπορούν να συνεχίσουν να την χρησιμοποιούν σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να είναι σε ισχύ οι Ειδικές Άδειες Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Βυτία – Εκρηκτικά- Ραδιενεργά προϋπόθεση είναι η Ανανέωση της Βασικής Άδειας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Η  Safety Partners LTD, είναι Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης ADR

 

Τι θα μάθετε

Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος

Με το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζετε επαρκώς τους κινδύνους που ενέχει η μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων
 • Να γνωρίζετε τους νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται
 • Να ασκείτε τα καθήκοντα του οδηγού όπως αυτά περιγράφονται στην νομοθεσία ADR
 • Να γνωρίζετε τις απαιτήσεις της σύμβασης ADR (Βασική)
 • Να διαθέτετε το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για να επιτύχετε στις εξετάσεις οδηγών ADR
 • Να εξασφαλίσετε το απαιτούμενο πιστοποιητικό παρακολούθησης για να παρακαθίσετε στις εξετάσεις ανανέωσης βασικής άδειας ADR Κύπρος που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Με το τέλος του προγράμματος στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

ΒΑΣΙΚΗ – 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ (7 ΩΡΩΝ)

 • Εισαγωγή – Νομοθεσία
 • Κατάταξη Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Χαρακτηριστικά
 • Τρόποι Μεταφοράς
 • Σήμανση
 • Οχήματα Μεταφοράς
 • Έγγραφα Μεταφοράς
 • Φόρτωση/Ατυχήματα
 • Εξοπλισμός
 • Ευθύνες Εμπλεκομένων
 • Ειδικές Διατάξεις
 • Καταπολέμηση Φωτιάς

Εξετάσεις ανανέωσης βασικής άδειας ADR Κύπρος – Δείτε πιο κάτω όλα τα επερχόμενα σεμινάρια ή επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ