Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα ΑνΑΔ

Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα ΑνΑΔ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) με 80% επιχορήγηση.

Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα ΑνΑΔ και σεμινάρια στην Κύπρο από την A.S. Safety Partners – Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Επιχορηγημένα Προγράμματα Κατάρτισης» για κάλυψη αναγκών κατάρτισης εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών. Τα πολυεπιχειρησιακά επιχορηγημένα σεμινάρια ΑνΑΔ, εφαρμόζονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως είναι και η Safety Partners με την έγκριση της ΑνΑΔ. Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν εργοδοτούμενοι/εργοδότες που τηρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις.

 • Οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν πληρωμένες τις εισφορές στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων των εργοδοτουμένων τους για τους οποίους αιτούνται συμμετοχή στο Σχέδιο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν με την άδεια του εργοδότη τους
 • Η επιχείρηση στην οποία εργοδοτούνται δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις για χορηγίες όπως είναι οι ακόλουθοι τομείς
  • Γεωργία/Κτηνοτροφία
  • Αλιεία
  • Υπάλληλοι της Κυβέρνησης
  • Αυτοεργοδοτούμενοι

Τα Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα ΑνΑΔ προσφέρονται με γύρω στο 80% επιχορήγηση πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού ποσού της επένδυσης.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής σε κάποιο από τα προγράμματα της Safety Partners μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να τηλεφωνήσετε στο 24363300 ή 99657930 ώρες γραφείου.

Επιλέγοντας οποιαδήποτε ενότητα πιο κάτω θα μεταφερθείτε στη σελίδα όπου βρίσκονται αναλυτικά όλα τα σεμινάρια ΑνΑΔ της συγκεκριμένης ενότητας.

 • Η επιχείρηση στην οποία εργοδοτούνται δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις για χορηγίες όπως είναι οι ακόλουθοι τομείς
  • Γεωργία/Κτηνοτροφία
  • Αλιεία
  • Υπάλληλοι της Κυβέρνησης
  • Αυτοεργοδοτούμενοι

Τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα ΑνΑΔ προσφέρονται με γύρω στο 80% επιχορήγηση πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού ποσού της επένδυσης.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής σε κάποιο από τα προγράμματα της Safety Partners μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να τηλεφωνήσετε στο 24363300 ή 99657930 ώρες γραφείου.

Επιλέγοντας οποιαδήποτε ενότητα πιο κάτω θα μεταφερθείτε στη σελίδα όπου βρίσκονται αναλυτικά όλα τα σεμινάρια και προσφερόμενα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα ΑνΑΔ  της συγκεκριμένης ενότητας.