A.S. Safety Partners

23/05/2018

Η A.S. Safety Partners κατανοεί ότι το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εσάς και ότι ενδιαφέρεστε για τον τρόπο χρήσης και κοινής χρήσης των πληροφοριών σας. Σεβόμαστε και εκτιμούμε το ιδιωτικό απόρρητο όλων όσων επισκέπτονται τον ιστότοπό μας και θα συλλέγουμε και χρησιμοποιούν μόνο πληροφορίες με τρόπους που είναι χρήσιμοι για εσάς και με τρόπο σύμφωνο με τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας βάσει του νόμου. Αυτή η Πολιτική ισχύει για τη χρήση των οποιωνδήποτε δεδομένων που συλλέξαμε σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και βεβαιωθείτε ότι την καταλαβαίνετε. Η αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θεωρείται ότι συμβαίνει κατά την πρώτη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς ΚΑΙ / Ή θα απαιτηθεί να διαβάσετε και να αποδεχτείτε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου κατά την εγγραφή ενός Λογαριασμού ή αποστολής μιας φόρμας επικοινωνίας. Εάν δεν αποδεχτείτε και διαφωνείτε με αυτή την Πολιτική Απορρήτου, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του ιστότοπού μας.

1. Ορισμοί και ερμηνεία

Στην παρούσα Πολιτική οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

“Λογαριασμός”: ένας λογαριασμός που απαιτείται για την πρόσβαση ή / και τη χρήση ορισμένων περιοχών και χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας μας.

“Cookie” σημαίνει ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας από τον ιστότοπό μας όταν επισκέπτεστε ορισμένα τμήματα του ιστότοπού μας ή / και όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπού μας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας παρατίθενται στη σελίδα: Cookies

“Ο ιστότοπός μας” σημαίνει η παρούσα ιστοσελίδα, safetypartners.com.cy.

“Νόμοθεσία και EU Cookie” σημαίνει τα σχετικά μέρη των κανονισμών 2003 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ΕΚ) όπως τροποποιήθηκε το 2004, το 2011 και το 2015.

“Εμείς / εμείς / μας” σημαίνει η A.S. Safety Partners LTD (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό ΗΕ 332001 με έδρα τη Λάρνακα, Τριών Ιεραρχών 8Α, 6037.

2. Πληροφορίες για εμάς

Ο δικτυακός τόπος μας, safetypartners.com.cy, ανήκει και λειτουργεί από την A.S. Safety Partners, με αριθμό ΦΠΑ 10332001R.

3. Τι καλύπτει αυτή η πολιτική;

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τη χρήση του ιστότοπού μας. Δεν επεκτείνεται σε ιστότοπους που συνδέονται με μας (είτε παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους είτε τους μοιράζονται άλλοι χρήστες). Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης ή χρήσης των δεδομένων σας από άλλους ιστότοπους και σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων προτού τους δώσετε οποιαδήποτε δεδομένα.

4. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Ορισμένα στοιχεία συλλέγονται αυτόματα από τον ιστότοπό μας, άλλα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν τα υποβάλετε οικειοθελώς και συγκατατεθέστε για τη χρήση τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα 5, για παράδειγμα, κατά την εγγραφή ενός Λογαριασμού. Ανάλογα με τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένα ή όλα τα παρακάτω δεδομένα:

4.1 Όνομα ή/και επίθετο

4.2 πληροφορίες επικοινωνίας όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί τηλεφώνου

4.3 δεδομένα επισκεψιμότητας του ιστότοπου

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

5.1 Όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (GDPR). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια, βλ. Ενότητα 6, παρακάτω.

5.2 Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες (επικοινωνία για επίλυση αποριών σας, επικύρωση/ σύναψη συμφωνιών, παροχή υπηρεσιών στους εγγεγραμμένους στην ιστοσελίδα μας χρήστες). Αυτό περιλαμβάνει:

5.2.1 Παροχή και διαχείριση του λογαριασμού σας σε περίπτωση εγγραφής

5.2.2 Παροχή και διαχείριση της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα μας

5.2.3 Προσαρμογή της εμπειρίας χρήσης σας στον ιστότοπό μας

5.2.4 Παροχή των υπηρεσιών μας (σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης) σε εσάς

5.2.5 Προσαρμογή των υπηρεσιών μας

5.2.6 Ανταπόκριση στην επικοινωνία σας με εμάς

5.3 Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συλλογή δεδομένων μπορεί να είναι συμβατική και να περιορίζει την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας σε σας. Μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες λειτουργικότητας της ιστοσελίδας χωρίς τη συγκατάθεσή σας για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα.

5.4 Με την άδειά σας και/ή όπου επιτρέπεται από το νόμο, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ που μπορεί να περιλαμβάνουν επικοινωνία μαζί σας με email και/ή τηλέφωνο. Ωστόσο, δεν θα σας στείλουμε ανεπιθύμητο μάρκετινγκ email ή ανεπιθύμητα μηνύματα και θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε πλήρως τα δικαιώματά σας και συμμορφούμεθα με τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους κανονισμούς GDPR και τους κανονισμούς 2003 για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες το 2004, το 2011 και το 2015.

5.7 Συμφωνα με τον GDPR θα διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε νόμιμη, δίκαιη και διαφανή επεξεργασία, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά σας. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αν ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς. β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα, κατόπιν αιτήματός σας, πριν από τη σύναψη της σύμβασης. γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση poy πρέπει να εκτελέσουμε. δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλου φυσικού προσώπου. ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων και/ή στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο, εκτός εάν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι παιδί.

6. Πώς και πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

6.1 Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο χρειαζόμαστε για να τα χρησιμοποιήσουμε όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα 5 ή / και για όσο έχουμε την άδειά μας για να τη διατηρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, θα προβούμε σε μια ετήσια αναθεώρηση για να διαπιστώσουμε εάν πρέπει να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας. Τα δεδομένα σας διαγράφονται στην περίπτωση που:

6.1.1 Δεν καθίσταται η ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών

6.1.2 Ο λογαριασμός σας είναι ανενεργός

6.1.3 Ζητήσετε διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

6.2 Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Μερικά δεδομένα σας μπορούν να αποθηκευτούν ή να μεταφερθούν εκτός Ε.Ε. Θεωρείται ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε σε αυτό χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας και υποβάλλοντας πληροφορίες σε εμάς. Εάν αποθηκεύουμε ή μεταφέρουμε δεδομένα εκτός του Ε.Ε, θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι αυτά αντιμετωπίζονται με ασφάλεια όπως θα συνέβαινε εντός Ε.Ε. και βάσει του GDPR. Αυτά τα βήματα μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται, στη χρήση νομικά δεσμευτικών συμβατικών όρων μεταξύ Εσάς και τρίτων μερών με τα οποία συνεργαζόμαστε και χρήση των εγκεκριμένων από την ΕΕ Μοντέλων Συμβατικών Ρυθμίσεων. (Αν σκοπεύουμε ανά πάσα στιγμή να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός του Ε.Ε., θα λάβουμε πάντα τη συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων.

6.3 Η ασφάλεια των δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για εμάς και για την προστασία των δεδομένων σας έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε εξελιγμένες μεθόδους κρυπτογράφισης (SSL) και αποθήκευσης και μέσω εγγυημένων για ασφάλεια διακομιστών. 

6.4 Ανεξάρτητα από τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου μπορεί να μην είναι απόλυτα ασφαλής και σας συμβουλεύουμε να λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά τη μετάδοση σε μας δεδομένων μέσω του Διαδικτύου.

7. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

7.1 Μπορούμε να συνάψουμε συμβόλαια με τρίτους για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς για λογαριασμό μας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις μηχανών αναζήτησης, την αποθήκευση πληροφοριών, χρήση διακομιστή (server), τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τρίτα μέρη ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση σε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σας. Σε περίπτωση που κάποια από τα δεδομένα σας είναι απαραίτητα για ένα τέτοιο σκοπό, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι θα τύχουν επεξεργασίας με ασφάλεια και σύμφωνα με τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις μας και τις υποχρεώσεις των τρίτων σύμφωνα με το νόμο. Στην σελίδα Cookies μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να αποκλείσετε τον εαυτό σας από παραχώρηση δεδομένων σε τρίτους καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους.

7.2 Μπορούμε να συντάξουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για την κυκλοφορία, τα πρότυπα χρήσης, τους αριθμούς χρηστών, τις πωλήσεις και άλλες πληροφορίες. Όλα αυτά τα δεδομένα θα είναι ανώνυμα και δεν θα περιέχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Από καιρό σε καιρό μπορούμε να μοιραζόμαστε αυτά τα δεδομένα με τρίτους όπως μελλοντικούς επενδυτές, συνεργάτες, συνεργάτες και διαφημιζόμενους. Τα δεδομένα θα μοιράζονται και θα χρησιμοποιούνται μόνο εντός των ορίων του νόμου.

7.3 Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να έχουμε νομική υποχρέωση να ανταλλάξουμε ορισμένα δεδομένα που κατέχονται από εμάς, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία, για παράδειγμα, όταν συμμετέχουμε σε δικαστικές διαδικασίες, όπου συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, μια κυβερνητική αρχή. Δεν απαιτείται περαιτέρω συναίνεση από εσάς για να μοιραστούμε τα δεδομένα σας σε τέτοιες περιπτώσεις και θα συμμορφωνόμαστε όπως απαιτείται με οποιοδήποτε νομικά δεσμευτικό αίτημα που μας αφορά.

8. Πώς μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα σας;

 Όταν υποβάλετε πληροφορίες μέσω του ιστότοπού μας, ενδέχεται να σας δοθούν επιλογές σε σημεία που αφορούν δεδομένα σας για να περιορίσετε τη χρήση τους. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε αυστηρούς ελέγχους στη χρήση των δεδομένων σας.

10. Το δικαίωμά σας να αποκλείετε πληροφορίες και το δικαίωμά σας να αποσύρετε πληροφορίες αφού το έχετε δώσει

10.1 Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας χωρίς να παρέχουμε καθόλου δεδομένα. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε ή να επιτρέψετε τη συλλογή ορισμένων δεδομένων. Λάβετε υπόψη ότι ο πλήρης αποκλεισμός cookies θα καταστήσει τη σελίδα μας δυσλειτουργική ώς προς τις επιλογές σας.

10.2 Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των Cookies από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) ή όπου παρέχεται η δυνατότητα στην ιστοσελίδα μας.

10.3 Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 5 οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στο τέλος της Πολιτικής Απορρήτου και θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα συστήματά μας. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητά μας να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε εσάς.

11. Η ιστοσελίδα μας δε απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 χρόνων.

Οι ανήλικοι πρέπει να να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας με την καθοδήγηση γονέων ή κηδεμόνων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες μας παιδιά κάτω των 13.

12. Περίληψη των Δικαιωμάτων σας στο GDPR

Κάτω από το GDPR, έχετε:

12.1 το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διαγραφή ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούνται από εμάς,

12.2 το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή ·

12.3 να ενημερώνεστε για το είδος της επεξεργασίας δεδομένων ·

12.4 το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

12.5 το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων,

12.6 να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

12.7 δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την επεξεργασία προφίλ.

Για την εξάσκηση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τον ιστότοπό μας ή την παρούσα πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που αναφέρονται πιο κάτω.

13.Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον ιστότοπό μας ή την παρούσα πολιτική απορρήτου ή επιθυμείτε να διαγράψετε τα δεδομένα σας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@safetypartners.com.cy, τηλεφωνικά στο  +357 24363300 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση A.S. Safety Partners LTD, Τριών Ιεραρχών 8Α, 6037 Λάρνακα, Κύπρος. Βεβαιωθείτε ότι το ερώτημά σας είναι σαφές, ειδικά αν πρόκειται για αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας.

14. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου 

Μπορούμε να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως κρίνουμε αναγκαία από καιρό σε καιρό ή όπως μπορεί να απαιτείται από το νόμο. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτώνται αμέσως στον ιστότοπό μας και θα θεωρηθείται ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την πρώτη χρήση του ιστοτόπου μας μετά από τις αλλαγές. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για να είστε ενημερωμένοι.