Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση
20 Απριλίου 2021

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της AS Safety Partners Ltd. Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

Εισαγωγή

Από τις 25/5/2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) γνωστός και ως ΓΚΠΔ με τον οποίο ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο της ροστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ισχύ επίσης, βρίσκεται και εφαρμόζεται ο «Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών» Νόμος του 2018 (125(Ι)/2018) σε προσαρμογή και εναρμόνιση με το ΓΚΠΔ. Η AS Safety Partners Ltd με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού της και λαμβάνει τα διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και τη νομοθεσία κατ’ επέκταση.

Στη Safety Partners, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε και να διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Η ακόλουθη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η AS Safety Partners Ltd, εγγεγραμμένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής ΗΕ332001 και έδρα στην Τριών Ιεραρχών 8Α, 6037 Λάρνακα.

Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει ποια προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία σας συλλέγουμε, πότε και γιατί χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία και σε ποιους τα παρέχουμε. Επιπλέον, υποδεικνύει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας, όπως ακόμη και τα άτομα στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για πρόσθετες πληροφορίες ή για τυχόν ερωτήσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ανατρέχοντας στις πιο κάτω παραγράφους:

1. Τι προσωπικά δεδομένα διατηρούμε σχετικά με εσάς

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και πως

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις σχετικές με εσάς πληροφορίες

4. Οι νομικές βάσεις που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

5. Σε ποιους κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας

6. Προστασία των προσωπικών σας στοιχείων

7. Πόσο καιρό διατηρούμε τα στοιχεία σας

8. Τα δικαιώματά σας

9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

10. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Tι προσωπικά δεδομένα διατηρούμε σχετικά με εσάς

Η Safety Partners συλλέγει διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς ανάλογαμε το σκοπό για τον οποίον τα επεξεργαζόμαστε. Αυτά είναι:

✓ Δεδομένα ταυτοποίησης (όνομα, επίθετο, αριθμός ταυτότητας κλπ.)
✓ Δημογραφικά δεδομένα (διεύθυνση, τόπος διαμονής κλπ.)
✓ Ιατρικά δεδομένα (ευαίσθητα δεδομένα)
✓ Επαγγελματικά δεδομένα
✓ Δεδομένα εκπαίδευσης
✓ Οικονομικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι περιορισμένα κα απαραίτητα για ορισμένο σκοπό και για συγκεκριμένη νομική βάση. Ο σκοπός είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς και που μπορούν να εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο με τη προσαρμογή τους στις εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Όταν αναφερόμαστε στην «Ιστοσελίδα μας» στην παρούσα πολιτική, εννοούμε την ιστοσελίδα www.safetypartners.com.cy.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και πως

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό: το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό ταυτότητας, το επάγγελμα σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση κατοικίας σας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας, την ηλεκτρονική διεύθυνση IP, τους χρόνους πρόσβασης σας, λεπτομέρειες καταγγελίας και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται:

✓ Με την υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρεία μας.
✓ Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε κάποιο από τα σεμινάρια που διοργανώνουμε.
✓ Με τη συμμετοχή σας σε σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρεία μας.
✓ Με τη σύναψη συμφωνιών με συνεργάτες, εκπαιδευτές και προμηθευτές.
✓ Με τη συγκατάθεση σας για αποστολή ενημερωτικού υλικού των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων μας.
✓ Με τη συγκατάθεση σας για συμμετοχή σε δραστηριότητες που διοργανώνει η εταιρεία μας.
✓ Με την προσωπική ή ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων για πρόσληψη στην εταιρεία.
✓ Με την αποστολή ερωτήσεων μέσω της ιστοσελίδας μας.

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε ή να αποκτήσουμε ή να εξάγουμε προσωπικά σας δεδομένα παρατηρώντας τον τρόπο που αλληλεπιδράτε μαζί μας. Για παράδειγμα, για Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να βελτιώσουμε την εμπειρία σας, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί αποτελεσματικά, εμείς (ή οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου που συνεργαζόμαστε) ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη) τα οποία ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις ελέγξετε, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για τα Cookies που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Η ιστοσελίδα μας δεν έχει σχεδιαστεί ούτε προορίζεται για παιδιά. Η σκόπιμη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για παιδιά δεν αποτελεί μέρος της πολιτικής μας. Για τους σκοπούς αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, “παιδιά” αποτελούν τα άτομα κάτω των δεκατεσσάρων ετών.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις σχετικές με εσάς πληροφορίες;

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν μας το επιτρέπει η υφιστάμενη νομοθεσία. Συνήθως, θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

✓ Για τη συμμετοχή σας σε σεμινάρια που διοργανώνουμε.
✓ Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
✓ Για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις.
✓ Στην περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
✓ Για να συνάψουμε μαζί σας συμβάσεις.
✓ Για να αξιολογήσουμε το βιογραφικό σας.
✓ Για να διεκπεραιώσουμε αιτήματα σας.
✓ Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Έχετε τη δυνατότητα απόσυρσης της συγκατάθεσής σας για οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@safetypartners.com.cy ή με τη χρήση της λειτουργίας “Unsubscribe”, σε οποιαδήποτε επικοινωνία για σκοπούς ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σας αποστέλλουμε.

Σημειώστε ότι οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει γίνει πριν την απόσυρση της συγκατάθεσης σας δεν επηρεάζεται.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο βαθμό που επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς, θα το πράξουμε επειδή:

• μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων,

• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της νομοθεσίας για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση ή την κοινωνική προστασία,

• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή

• έχετε καταστήσει τα δεδομένα σας προδήλως δημόσια.

Κατά κανόνα, δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά από τα άτομα που συμμετέχουν στα σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία μας.

Χρήση προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Εκτός από τους πιο πάνω σκοπούς αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας μας:

• για τη διαχείριση και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας μας,

• για την προσαρμογή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας ώστε να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ανακοινώσεις, την ενημέρωση, τα σεμινάρια και τις δραστηριότητες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,

• για τη διαχείριση και απόκριση κάθε αιτήματος που υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας μας.

4. Οι νομικές βάσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

✓ Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για έναν ή περισσότερους σκοπούς.
✓ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην
οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος.
✓ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση μας.
✓ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.
✓ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.
✓ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία εφ’ όσον έναντι αυτών υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων.

5. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε σχέση με έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται στη παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε λεπτομέρειες σχετικά με εσάς:

✓ Σε συνεργάτες εκπαιδευτές που θα διδάξουν σε σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία μας,
✓ στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ),
✓ σε αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
✓ σε εξωτερικούς συνεργάτες (όπως λογιστές, ελεγκτές και τεχνικούς ηλεκτρονικών
εφαρμογών και υποδομών) και
✓ άλλοι τρίτοι που σκοπό έχουν την οργάνωση, της εκπλήρωσης του σκοπού και της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.

Στα πλαίσια των καθηκόντων, που τους ανέθεσε η ίδια η εταιρεία σαν υπεύθυνος επεξεργασίας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, είτε βάσει σύμβασης , είτε άλλης νομικής πράξης που τους συνδέει, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν και οι υπάλληλοι της AS Safety Partners Ltd, ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω διαβιβάσεις και τις επαρκείς εγγυήσεις που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τις διαβιβάσεις αυτές (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων σχετικών συμφωνιών) μπορούν να σας διατεθούν, αφού επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας, στο 24 363300 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@safetypartners.com.cy.

6. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει μία σειρά από φυσικά, ηλεκτρονικά και διαχειριστικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή, ακριβή και ενημερωμένα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

❖ Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της AS Safety Partners Ltd για να διασφαλιστεί ότι γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
❖ Διοικητικοί και τεχνικοί έλεγχοι για τον περιορισμό της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση την «ανάγκη γνώσης».
❖ Τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προστασίας, της κρυπτογράφησης και λογισμικού προστασίας από ιούς.
❖ Φυσικά μέτρα ασφάλειας, όπως ειδικά μέτρα πρόσβασης προσωπικού στις εγκαταστάσεις μας.

7. Πόσο καιρό διατηρούμε τα στοιχεία σας

Η εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των ακόλουθων περιόδων:

✓ Για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την υπηρεσία που σας προσφέρουμε.
✓ Για οποιαδήποτε περίοδο τήρησης που απαιτείται από τη νομοθεσία.
✓ Μέχρι το τέλος της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες σχετικά με τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.
✓ Για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, που να καλύπτει την περίοδο που δικαιούστε να κινηθείτε νομικά εναντίον της εταιρείας.

Τέλος, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης και Καταστροφής, η οποία μπορεί να σας διατεθεί, εάν μας ζητηθεί.

8. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας

Στη βάση του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, έχετε διάφορα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα:

Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να ζητήσετε όπως λάβετε από εμάς αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιαδήποτε ελλιπή ή/και λανθασμένα δεδομένα.

Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα σας παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη») όταν δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος για τη συνέχεια της επεξεργασίας τους από μέρους μας.

Εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν επικαλούμαστε τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτων), αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο με την κατάστασή σας που σας κάνει να εναντιωθείτε στην επεξεργασία στη βάση του σκοπού αυτού.

Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Με αυτό το δικαίωμα μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν:

– τα εν λόγω δεδομένα δεν είναι ακριβή,
– έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,
– δεν είναι πλέον σχετικά, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για να τα χρησιμοποιήσετε για πιθανές νομικές αξιώσεις, ή
– έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά περιμένετε από εμάς να επιβεβαιώσουμε εάν επιτρέπεται να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε.

Να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων απευθείας από εμάς σε άλλο φορέα (φορητότητα των δεδομένων).

Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για καθορισμένους σκοπούς ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε συγκατάθεσή σας προτού ανακληθεί από εσάς.

Ενδέχεται κάποια δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων να μην μπορούν να εξασκηθούν εφ’ όσον συντρέχουν λόγοι όπως αναφέρονται στο άρθρο 23 του ΓΚΠΔ.

Δεν θα χρειάζεται να καταβάλλετε οποιοδήποτε τέλος για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας). Όμως, είναι πιθανόν να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος εάν το αίτημά σας για πρόσβαση είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Διαφορετικά, σε τέτοιες περιστάσεις μπορεί να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Κατά την υποβολή του αιτήματός σας και για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε
την ταυτότητά σας ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση (καθώς και τα άλλα δικαιώματά σας), είναι δυνατόν να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ως κατάλληλο μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@safetypartners.com.cy ή να μας γράψετε στην παρακάτω διεύθυνση:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων,
AS Safety Partners Ltd,
Τριών Ιεραρχών 8 Α,
6037 Λάρνακα, Κύπρος.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή παραπόνου σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9. Υποβολής καταγγελίας

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή οποιοδήποτε ερώτημά ή αίτημα το οποίο έχετε υποβάλει σε μας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Κύπρο. Αν θέλετε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Επιτρόπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

10. Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται ανά διαστήματα, να τροποποιούμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την ενημέρωσή σας στην περίπτωση αλλαγών στη δήλωση αυτή, θα αλλάζουμε την ημερομηνία αναθεώρησης στην πρώτη σελίδα. Η νέα τροποποιημένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα ισχύει από την ημερομηνία αναθεώρησης. Επομένως, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη δήλωση ώστε να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα στοιχεία σας.