Επιχορηγούμενα σεμινάρια από την ΑνΑΔ – A.S. Safety Partners

Επιχορηγούμενα σεμινάρια από την ΑνΑΔ – A.S. Safety Partners. Η εταιρεία μας είναι εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για σεμινάρια Κύπρος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Προσφέρουμε μονοεπιχειρησιακά σεμινάρια και πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια και με δωρεάν συμμετοχή ανέργων.

σεμινάρια πρώτων βοηθειών στην Κύπρο
Πρώτες βοήθειες

Η Safety Partners είναι εγκεκριμένος φορέας παροχής προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών στην εργασία από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κύπρου.

Σεμινάρια για Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Kύπρος
ΕΚΚΟ

Oι οδηγοί που κατέχουν άδεια φορτηγού ή λεωφορείου πρέπει να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για να ανανεώσουν την επαγγελματική τους άδειά.

σεμινάρια διαχείρισης τροφίμων Κύπρος
Διαχείρηση Τροφίμων και Ορθές Πρακτικές Υγιεινής

Νέα προγράμματα ΑνΑΔ Κύπρος: Ενημέρωση των χειριστών τροφίμων σε θέματα Διαχείρισης, βασικής Υγιεινής και Ασφάλειας των τροφίμων.

σεμινάρια γραμματειακής υποστήριξης Κύπρος
Οργάνωση και Διοίκηση/ Διαχείριση Γραφείου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε γραμματείς, υπάλληλους γραφείου, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και επιχειρηματίες για την απόκτηση γνώσεων για την καλύτερη οργάνωση του γραφείου τους.

Σεμινάρια Ασφάλειας και υγείας - Κύπρος
Υγεία και Ασφάλεια

Με πιστοποιημένους εκπαιδευτές παρέχουμε αναγνωρισμένα από το τμήμα επιθεώρησης εργασίας προγράμματα υγείας και ασφάλειας στη εργασία.

Management Marketing Strategy

Τομέας πάντα επίκαιρος και που αγγίζει κάθε οργανισμό και εταιρία. Με έμπειρους και προσοντούχους εκπαιδευτές κάνουμε τη διαφορά υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρίας σας.

Σεμινάρια για βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες Κύπρος
Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Νέα επιχορηγούμενα σεμινάρια από την ΑνΑΔ: Η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της εργασίας, αλλά και τη σωστή και αναβαθμισμένη εκπαίδευση και ψυχαγωγία.

Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Οδηγών Κύπρος
ADR

Οι εκπαιδευτές μας είναι εγκεκριμένοι από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Σύμβουλοι ADR με μεγάλη εμπειρία στις μεταφορές επικίνδυνών εμπορευμάτων.

Finance for Non-Financial Managers Σεμινάρια Κύπρος
Finance for Non-Financial Managers

Διασφαλίζουμε την εκπαίδευση στον εντοπισμό οικονομικών ζητημάτων και θεμάτων σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και τους προϋπολογισμούς.

GDPR cyprus seminars
GDPR – General Data Protection Regulation

Κάθε οργανισμός που λαμβάνει ή/και χειρίζεται προσωπικά δεδομένα (πολύ δε περισσότερο όταν τα επεξεργάζεται) θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με το νέο κανονισμό GDPR

προγράμματα αναδ

Επιχορηγούμενα σεμινάρια από την ΑνΑΔ