Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε ότι τα δεδομένα που υποβάλλετε θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς πρόσβασής σας. Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και θα τα διατηρήσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όπως αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου. Μπορείτε να συνδεθείτε όποτε επιθυμείτε και να διαγράψετε τον λογαριασμό σας.
Πολιτική Απορρήτου