Σεμινάρια Ασφάλειας και υγείας - Κύπρος

Σεμινάρια Ασφάλειας και υγείας – Κύπρος

Σεμινάρια Ασφάλειας και υγείας – Κύπρος. Η Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Ν. 89(Ι)/1996 όπως και όλες οι σχετικές έως σήμερα νομοθεσίες και κανονισμοί, έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.
Ο εργοδότης βάση της νομοθεσίας, σε περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει να μπορεί να απόδειξη ότι έχει πάρει μέτρα σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών των εργοδοτουμένων του και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις εργασίες της επιχείρησης.
Η συνεχής εκπαίδευση και η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων αποτελούν το βασικό συστατικό τόσο για την τήρηση της νομοθεσίας όσο και για την ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου υγείας και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης σας.

Η A.S. Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος, με εκπαιδευτές πιστοποιημένους με το διεθνούς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety England & Wales, παρέχει αναγνωρισμένα από το τμήμα επιθεώρησης εργασίας προγράμματα υγείας και ασφάλειας στη εργασία.
Μετά από επιτόπια επίσκεψη στους χώρους εργασίας σας και αφού διαπιστωθούν οι ανάγκες και οι νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης σας, προετοιμάζονται στοχευμένα σεμινάρια ασφάλειας και υγείας – Κύπρος που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες.
Για όλα τα προγράμματα που πραγματοποιούνται χορηγούνται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικά παρακολούθησης. Στο καταρτισμό του ωρολογίου προγράμματος εκπαίδευσης υπάρχει μεγάλη ευελιξία με στόχο την διευκόλυνση των εργασιών της εταιρεία σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για πραγματοποίηση συνάντησης για τυχόν διευκρινήσεις που χρειάζονται.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Σεμινάρια Κύπρος
Υγεία και Ασφάλεια στη Εργασία
Σεμινάρια: ασφάλεια και υγεία στο γραφείο
Υγεία και Ασφάλεια σε Γραφειακούς Χώρους
Ασφάλεια και Υγεία στις Αποθήκες και Μεταφορές
Υγεία και Ασφάλεια σε Αποθήκες
Σεμινάρια: Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)
ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης)

Προγραμματισμένα Σεμινάρια Υγείας και Ασφάλειας

ΜΑΪΟΣ

19ΜΑΪ(ΜΑΪ 19)1:00 ΜΜ30ΙΟΥ(ΙΟΥ 30)6:30 ΜΜΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΣΥΠΠ (ΜΑΪΟΣ 2021)19, 26 Μαΐου & 02, 09, 16, 23 & 30 Ιουνίου 20211:00 ΜΜ - (ΙΟΥΝΙΟΣ 30) 6:30 ΜΜ OnLine Virtual Classroom

ΙΟΥΝΙΟΣ

19ΜΑΪ(ΜΑΪ 19)1:00 ΜΜ30ΙΟΥ(ΙΟΥ 30)6:30 ΜΜΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΣΥΠΠ (ΜΑΪΟΣ 2021)19, 26 Μαΐου & 02, 09, 16, 23 & 30 Ιουνίου 20211:00 ΜΜ - (ΙΟΥΝΙΟΣ 30) 6:30 ΜΜ OnLine Virtual Classroom

Πρόσφατα σεμινάρια Υγείας και Ασφάλειας