Ασφάλεια και Υγεία στις Αποθήκες και Μεταφορές

Σχετικά με το πρόγραμμα: Ασφάλεια και Υγεία στις Αποθήκες και Μεταφορές

Ασφάλεια και Υγεία στις Αποθήκες και Μεταφορές. Η A.S. Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος μας με εκπαιδευτές πιστοποιημένους με το διεθνούς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety England & Wales & Techical Member Of Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) παρέχει αναγνωρισμένα από το τμήμα επιθεώρησης εργασίας προγράμματα υγείας και ασφάλειας στη εργασία.

Διάρκεια: 14 Ώρες

Με το τέλος του προγράμματος στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα: Ασφάλεια και Υγεία στις Αποθήκες και Μεταφορές

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικό, Επιστημονικό και Εποπτικό προσωπικό και ανώτερα στελέχη των Επιχειρήσεων, σε Λειτουργούς και μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων, με αρμοδιότητα στα θέματα ασφάλειας και υγείας σε Αποθήκες και Μεταφορές.

Τι θα μάθετε

 • Φορτοεκφορτώσεις (Παραλαβή και Ακινητοποίηση Εμπορευματοκιβωτίων, Άνοιγμα Εμπορευματοκιβωτίων)
 • Φορτηγά (Ακινητοποίηση/Ασφάλιση, Ασφαλής Πρόσδεση Φορτίων)
 • Συστήματα Αποθήκευσης (Παλέτες, Ράφια Παλέτας, Ράφια Συλλογής, Κυλινδρικά φορτία, συστήματα υπό πίεση)
 • Φυσικοί Κίνδυνοι – Θόρυβος
 • Φυσικοί Κίνδυνοι – Κραδασμοί
 • Διαχείριση Επισκεπτών (Εργολάβοι, Προμηθευτές, Πελάτες)
 • Χειρονακτική Μετακίνηση Φορτίων (κίνδυνοι μυοσκελετικών παθήσεων, Τεχνικές ανύψωσης)
 • Πυρκαγιά: βασικές αρχές – Προστασία και Πρόληψη
 • Πυρκαγιά: Εκκένωση κτηρίων σε έκτακτη ανάγκη
 • Οθόνες οπτικής απεικόνισης – Ρυθμίσεις καθισμάτων, οθονών
 • Φωτισμός – θόρυβος
 • Εργασιακό Άγχος
 • Επικίνδυνες Ουσίες
 • Ευάλωτα Πρόσωπα
 • Επιτροπές Ασφαλείας
 • ΜΑΠ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πρόσφατα σεμινάρια Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία