Οργάνωση Επιτήρησης της Υγείας στην Εργασία

Σεμινάρια Οργάνωσης Επιτήρησης της Υγείας στην Εργασία στην Κύπρο

Ο Νόμος περί Υγείας και Ασφάλειας στους Χώρους Εργασίας (89(Ι)/1996) και οι κανονισμοί που τον συνοδεύουν προβλέπει όπως οι εργοδότες παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζόμενους τους σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και Υγεία στην εργασία. Ο κανονισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας  ΚΔΠ 330/2017 (Επιτήρηση της Υγείας) καθορίζει τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργοδοτουμένων στα θέματα υγείας.

  • Πτυχίο Νοσηλευτή
  • Μεταπτυχιακό στη «Προαγωγή Υγείας και Διαχείριση του Στρες»
  • Νοσηλευτής Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας
  • Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Υπεύθυνους/ Προϊστάμενους εργαζομένων, εποπτικό προσωπικό. Απευθύνεται ακόμη σε Λειτουργούς ή υπεύθυνους ασφάλειας και υγείας, μέλη επιτροπών ασφάλειας και υγείας, λειτουργούς ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματίες υγείας.

Στόχοι του Προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Επερχόμενα σεμινάρια

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από τα πρόσφατα σεμινάρια Ασφάλειας και Υγείας