Διαχείριση Τροφίμων και Ορθές Πρακτικές Υγιεινής

Σεμινάρια διαχείρισης τροφίμων στην Κύπρο

Ενημέρωση των χειριστών τροφίμων σε θέματα Διαχείρισης, βασικής Υγιεινής και Ασφάλειας των τροφίμων από την Safety Partners.

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά την μικροβιολογία και χημεία των τροφίμων ώστε να λαμβάνουν μέτρα για να παρεμποδίζεται  η μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών και η επιμόλυνση των τροφίμων με μικρόβια, μύκητες και χημικούς επιμολυντές σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα σεμινάρια διαχείρισης τροφίμων Κύπρος απευθύνονται σε άτομα που εργάζονται σε μονάδες παραγωγής συσκευασμένων τροφίμων, αποθήκες τροφίμων και σε μονάδες μαζικής εστίασης (πχ μάγειροι, κρεοπώλες, αποθηκάριοι, ζαχαροπλάστες, διαχειριστές καντινών, σερβιτόρους, πωλητές τροφίμων) και γενικά χειριστές τροφίμων.

Στόχοι του Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι  θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους και θα μπορούν:

Προγραμματισμένα σεμινάρια Διαχείρισης Τροφίμων και Ορθων Πρακτικών Υγιεινής