σεμινάρια διαχείρισης τροφίμων Κύπρος

Σεμινάρια διαχείρισης τροφίμων Κύπρος

Ενημέρωση των χειριστών τροφίμων σε θέματα Διαχείρισης, βασικής Υγιεινής και Ασφάλειας των τροφίμων από την Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος.

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά την μικροβιολογία και χημεία των τροφίμων ώστε να λαμβάνουν μέτρα για να παρεμποδίζεται  η μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών και η επιμόλυνση των τροφίμων με μικρόβια, μύκητες και χημικούς επιμολυντές σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Διάρκεια: 7 ώρες

Στους καταρτιζόμενους, θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την A.S. Safety Partners Ltd.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα σεμινάρια διαχείρισης τροφίμων Κύπρος απευθύνονται σε άτομα που εργάζονται σε μονάδες παραγωγής συσκευασμένων τροφίμων, αποθήκες τροφίμων και σε μονάδες μαζικής εστίασης (πχ μάγειροι, κρεοπώλες, αποθηκάριοι, ζαχαροπλάστες, διαχειριστές καντινών, σερβιτόρους, πωλητές τροφίμων) και γενικά χειριστές τροφίμων.

Στόχοι του Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι  θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους και θα μπορούν :

  • Να διακρίνουν τις κύριες αιτίες των τροφικών δηλητηριάσεων, τον τρόπο πρόκλησης τους και τα πρακτικά μέτρα για την αποφυγή τους.
  • Να αναγνωρίζουν τα κρίσιμα σημεία που χρήζουν προσοχής στο στάδιο της παρασκευής, προετοιμασίας, συσκευασίας, παράθεσης και πώλησης των τροφίμων, τον ορθό τρόπο και αποφυγή των επιμολύνσεών.
  • Προσδιορίζουν την ορθή διαδικασία χειρισμού, ετοιμασίας, φύλαξης, μεταφοράς και πώλησης τροφίμων.
  • Γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία.
  • Γνωρίζουν τον ορθολογιστικό χειρισμό τροφίμων που περιέχουν αλλεργιογόνα.
  • Αναγνωρίζουν την σημασία της απολύμανσης του εξοπλισμού

Δείτε πιο κάτω όλα τα σεμινάρια διαχείρισης τροφίμων Κύπρος που προσφέρονται από την A.S. Safety Partners κλέιστε το δικό σας σεμινάριο.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πρόσφατα σεμινάρια για Διαχείριση Τροφίμων και Ορθές Πρακτικές Υγιεινής