σεμινάρια γραμματειακής υποστήριξης Κύπρος

Σεμινάρια γραμματειακής υποστήριξης Κύπρος

Τα σεμινάρια γραμματειακής υποστήριξης Κύπρος,  Οργάνωσης και Διαχείρισης Γραφείου θέτουν σαν βασική ανάγκη την μάθηση των κυριότερων θεμάτων οργάνωσης γραφείου. Πιστοποιούν τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης. Επίσης το πρόγραμμα παρουσιάζει τη σύγχρονη μορφή οργάνωσης γραφείου, με τη χρήση της τεχνολογίας, τη σωστή διαχείριση του χρόνου και τον έλεγχο του στρες. Αφετέρου, στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες επικοινωνίας των στελεχών και να τονίσει την σημασία της ορθής επικοινωνίας με προϊσταμένους, πελάτες, συνεργάτες και συναδέλφους τόσο γραπτά όσο προφορικά και ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα, η/ο εκπαιδευόμενη/ος θα αποκτήσει πλήρη και σαφή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και ειδικότερα των προγραμμάτων που προτιμώνται και χρησιμοποιούνται στην οργάνωση γραφείου.

Διάρκεια: 14 Ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο από την Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος, απευθύνεται σε γραμματείς, υπάλληλους γραφείου, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και επιχειρηματίες για την απόκτηση γνώσεων για την καλύτερη οργάνωση του γραφείου τους. Τα σεμινάρια γαραμματειακής υποστήριξης στοχεύουν να βοηθήσουν τους γραμματειακούς λειτουργούς και όχι μόνο, να οργανώσουν καλύτερα το γραφείο τους και τη δουλειά τους με εκσυγχρονισμό και δημιουργικότητα.

Σε Στελέχη Γραμματειακής Υποστήριξης που θέλουν να ενημερωθούν για τα νέα πρότυπα διοίκησης, καθώς και σε Γραμματείς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους. Επιπλέον απευθύνεται σε Γραμματείς που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής οργάνωσης γραφείου με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας τους και την εξυπνότερη διαχείριση των καθηκόντων τους.

Τι θα μάθετε

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις κυριότερες έννοιες που αφορούν θέματα Οργάνωσης Γραφείου. Θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης στελεχών που υποστηρίζουν τα μεσαία στελέχη ή/και επιχειρηματίες Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Όλοι οι σπουδαστές θα μπορούν να μάθουν για τις λειτουργίες τις δομές και τις πρακτικές που ισχύουν σε ένα σύγχρονο γραφείο επιχειρήσεων.

Δείτε πιο κάτω όλα τα επερχόμενα σεμινάρια γραμματειακής υποστήριξης από την A.S. Safety Partners.

ΜΑΪΟΣ

26ΜΑΪ(ΜΑΪ 26)9:30 ΜΜ16ΙΟΥ(ΙΟΥ 16)12:00 ΜΜΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: MICROSOFT EXCEL - ADVANCED (ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)26 ΜΑΪΟΥ, 02, 09 & 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 20219:30 ΜΜ - (ΙΟΥΝΙΟΣ 16) 12:00 ΜΜ Εξ΄Αποστάσεως Ηλεκτρονική Μάθηση

ΙΟΥΝΙΟΣ

26ΜΑΪ(ΜΑΪ 26)9:30 ΜΜ16ΙΟΥ(ΙΟΥ 16)12:00 ΜΜΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: MICROSOFT EXCEL - ADVANCED (ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)26 ΜΑΪΟΥ, 02, 09 & 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 20219:30 ΜΜ - (ΙΟΥΝΙΟΣ 16) 12:00 ΜΜ Εξ΄Αποστάσεως Ηλεκτρονική Μάθηση

10ΙΟΥ01ΙΟΥΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: MICROSOFT POWERPOINT - ADVANCED (ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)10, 17, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ & 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021(ΙΟΥΝΙΟΣ 10) 5:00 ΜΜ - (ΙΟΥΛΙΟΣ 1) 7:30 ΜΜ Εξ΄Αποστάσεως Ηλεκτρονική Μάθηση

ΙΟΥΛΙΟΣ

10ΙΟΥ01ΙΟΥΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: MICROSOFT POWERPOINT - ADVANCED (ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)10, 17, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ & 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021(ΙΟΥΝΙΟΣ 10) 5:00 ΜΜ - (ΙΟΥΛΙΟΣ 1) 7:30 ΜΜ Εξ΄Αποστάσεως Ηλεκτρονική Μάθηση

Πρόσφατα σεμινάρια γραμματειακής υποστήριξης