Σεμινάρια CRM - Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Κύπρος

Σεμινάρια CRM – Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Κύπρος

Σεμινάρια CRM – Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Κύπρος. Το παιχνίδι του ανταγωνισμού γίνεται συνεχώς πιο δύσκολο και πιο περίπλοκο σε ένα περιβάλλον που αλλάζει σε γρήγορους ρυθμούς. Πέραν του ότι οι ανταγωνιστές αυξάνονται, παράλληλα αναπτύσσουν σύγχρονες στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ διεκδικώντας πλέον όχι μόνο μερίδιο αγοράς αλλά και πιο ποιοτικούς πελάτες που θα τις βοηθήσουν να επιβιώσουν και αναπτυχθούν. Μπείτε στον ανταγωνισμό και κερδίστε με την Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος.

Η επιτυχία μιας επιχείρησης σήμερα θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες και την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών που στοχεύει και πόσο καλά θα προσαρμοστεί στα δεδομένα τους.  Επιπλέον, η επιτυχία της θα εξαρτηθεί σε ποιους πελάτες θα επικεντρώσει τους πόρους επένδυσης για να πετύχει την μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

Γι’ αυτό, η ανάγκη για ανάπτυξη της Στρατηγικής Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management – CRM) γίνεται επιτακτική για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν να αναπτύξουν μια πελατοκεντρική φιλοσοφία εστιασμένη σε διαφορετικές ομάδες πελατών με σκοπό να αναπτύξουν μια δυνατή πελατειακή σχέση αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα – προσωπικό, τεχνολογία, εξοπλισμό και στρατηγική.

Διάρκεια: 14 Ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Τα σεμινάρια Σεμινάρια CRM – Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Κύπρος απευθύνονται σε διευθυντές και υπαλλήλους εταιρειών του τομέα Marketing, Προώθησης, Διαφήμισης και Πωλήσεων καθώς και σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για την απόκτηση γνώσεων για την καλύτερη προώθηση της εταιρείας τους. Το σεμινάριο στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις γνώσεις τους γύρω από τις πωλήσεις συνδυάζοντας εργαλεία και ενέργειες Marketing ώστε να οργανώσουν καλύτερα το τμήμα τους και τη δουλειά τους με εκσυγχρονισμό και δημιουργικότητα.

Τι θα μάθετε

Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες ν’ αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για ν’ αναπτύξουν την ικανότητα τους στο να μπορούν να συνδράμουν στο σχεδιασμό της στρατηγικής CRM και στην συνέχεια να την εφαρμόζουν με επιτυχία στην καθημερινή ζωή της ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ.

Συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τι είναι η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων – CRM.
  • Να αντιληφθούν πως το CRM μπορεί να αναπτύξει στρατηγικά την Επιχείρηση.
  • Να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με το CRM.
  • Να εφαρμόζουν την μεθοδολογία σχεδιασμού της στρατηγικής CRM.
  • Να χρησιμοποιούν πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων.
  • Να αναπτύξουν εταιρική σχέση με τους πελάτες που να διαφοροποιεί την Επιχείρηση από τους ανταγωνιστές αναπτύσσοντας ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
  • Να ευθυγραμμίσουν τις υφιστάμενες στρατηγικές με την νέα στρατηγική CRM.

Δείτε όλα τα επερχόμενα Σεμινάρια CRM – Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Κύπρος απο την A.S. Safety Partners

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πρόσφατα Σεμινάρια CRM – Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Κύπρος