Μαθήματα - Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών Κύπρος

Μαθήματα – Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών Κύπρος

Το πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών από την A.S. Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε , οι συμμετέχοντες με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα περιστατικών που αφορούν ενήλικες, παιδιά και βρέφη. Στο πρόγραμμα συνδυάζονται όλες οι ενότητες της βασικής εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών με αποτέλεσμα την πληρέστερη κατάρτιση των εκπαιδευομένων, την εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου.

Διάρκεια: 18 Ώρες (3 ημέρες)
Ισχύς Πιστοποιητικού: 2 Χρόνια

Σε ποιους απευθύνεται

Μαθήματα – Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών Κύπρος. Απευθύνεται σε ιδιώτες ενδιαφερόμενους επαγγελματίες υγείας, προπονητές, στελέχη σωμάτων ασφαλείας, ιδιωτικά σχολεία, εργαζόμενους στη παροχή υπηρεσιών και την βιομηχανία, κ.α.

Τι θα μάθετε

1. Βασική Υποστήριξη Ζωής Ενηλίκου

 • Αναγνώριση Επειγόντων Περιστατικών
 • Έμφραξη Αεροφόρου Οδού
 • Σοβαρή Αιμορραγία
 • Θέση Ανάνηψης
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

2. Πρώτες Βοήθειες (αντιμετώπιση κοινών Ασθενειών & Τραυματισμών)

 • Αναγνώριση & Εκτίμηση Τραυματισμών
 • Αναγνώριση & Εκτίμηση Ασθενειών
 • Επιδέσεις
 • Τοποθέτηση Νάρθηκα
 • Κουτί Πρώτων Βοηθειών

3. Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Ενηλίκου & Παιδιού

 • Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή
 • Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με Χρήση του Α.Ε.Α.
 • Συντήρηση και Ασφάλεια του Α.Α.Ε.

4. Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

 • Αναγνώριση Επειγόντων Περιστατικών
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής Παιδιού & Βρέφους
 • Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
 • Κοινοί Τραυματισμοί & Ασθένειες
 • Παθολογικές Ασθένειες
 • Περιστατικά Ιατρικής Αντιμετώπισης

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πρόσφατα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών