Σεμινάρια Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (Επείγοντα)

Σεμινάρια Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (Επείγοντα)

Η Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος, είναι εγκεκριμένος φορέας παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών στην εργασία από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κύπρου με αριθμό έγκρισης 21.01.6.3.32-26. Όλα τα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών της Safety Partners ακολουθούν τα πρότυπα του Οργανισμού Nuco Training, του μεγαλύτερου Οργανισμού παροχής συνδυασμένων προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών, Ασφάλειας και Υγείας και Υγιεινής Τροφίμων της Βρετανίας με χιλιάδες εξειδικευμένους εκπαιδευτές σε όλο τον Κόσμο. Η Safety Partners έχει σχεδιάσει και παραδίδει τα προγράμματα της  με βάση τα πρότυπα της Nuco Training και πιστοποιείται κάθε χρόνο για τη ποιότητα των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών της.

Διάρκεια: 6 Ώρες
Ισχύς Πιστοποιητικού: 3 Χρόνια

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε όλους τους εργασιακούς χώρους με μικρό δείκτη επικινδυνότητας και μικρό αριθμό εργαζομένων, π.χ. Γραφεία, αντιπροσωπείες κ.α.

Τι θα μάθετε

  • Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
  • Πνιγμονή (Έμφραξη Αεραγωγού)
  • Καρδιακή Προσβολή
  • Αναίσθητος Πάσχοντας
  • Κρίση Επιληψίας
  • Σωματική Καταπληξία (Σοκ)
  • Μικρά Τραύματα και πληγές

Δείτε πιο κάτω όλα τα επερχόμενα Σεμινάρια Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (Επείγοντα)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

25ΝΙΟ8:30 ΠΜ3:15 ΜΜEvent OverΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ -ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020)25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20208:30 ΠΜ - 3:15 ΜΜ Ξενοδοχείο Flamingo, Πιαλέ Πασιά 152, Λάρνακα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

30ΙΑΝ(ΙΑΝ 30)12:00 ΠΜ28ΦΕΒ(ΦΕΒ 28)11:59 ΜΜΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΙΔΙΑ και ΒΡΕΦΗΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 - 21:00 & ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00-13:00(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30) 12:00 ΠΜ - (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 28) 11:59 ΜΜ Τήνου 7, Γραφείο 101, Καλλιθέα, Δάλι

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

30ΙΑΝ(ΙΑΝ 30)12:00 ΠΜ28ΦΕΒ(ΦΕΒ 28)11:59 ΜΜΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΙΔΙΑ και ΒΡΕΦΗΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 - 21:00 & ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00-13:00(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30) 12:00 ΠΜ - (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 28) 11:59 ΜΜ Τήνου 7, Γραφείο 101, Καλλιθέα, Δάλι

Πρόσφατα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών