Σεμινάρια για βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες Κύπρος

Σεμινάρια για χειρισμό υπολογιστών, βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες Κύπρος

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο και μορφή εργασίας, πληροφόρησης, επικοινωνίας και συναλλαγής. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινής ενασχόλησης. Η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών από την Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος, αποτελεί σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της εργασίας, αλλά και τη σωστή και αναβαθμισμένη εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Τα συστήματα και δίκτυα επικοινωνίας/ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν ποικίλες εφαρμογές στην οικονομική και κοινωνική ζωή και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνία της πληροφορίας. Η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάθε σχεδόν τομέα της καθημερινής μας ζωής, κάνει επιτακτική όχι μόνο την ορθή και αποτελεσματική χρήση τους αλλά και την ύπαρξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη δικτύωση τους και την αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη, τόσο των ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και των χρηστών.

Σκοπός του προγράμματος: Σεμινάρια για χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών Κύπρος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να γνωρίσουν τα βασικά μέρη ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή καθώς και να τους εκπαιδεύσει να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του για τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

Η απόκτηση βασικών ικανοτήτων συνάδει με τις αρχές της ισότητας και της πρόσβασης από όλους. Τα σεμινάρια για βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες Κύπρος προσφέρουν σε όλους τα μέσα και τις γνώσεις για να αναπτύξουν βασικές ψηφιακές ικανότητες, σε επίπεδο τέτοιο που να τους εφοδιάζει για την υπόλοιπη ενήλικη και την επαγγελματική τους ζωή και να διαμορφώσει επίσης τη βάση για την περαιτέρω μάθηση.

Οι βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες είναι ιδιαίτερα αναγκαίες για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την απασχόληση. Τέλος, σκοπός είναι να έχουν όλοι οι συμμετέχοντες μια θετική προδιάθεση και υπεύθυνη στάση για την κριτική διαχείριση της πληροφορίας και συμμετοχή σε δίκτυα επικοινωνίας για επαγγελματικούς σκοπούς.

Για τον σημερινό πολίτη, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος δεν ενδυναμώνει απλά και μόνο καταναλωτικά πρότυπα και συνήθειες αλλά επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που εργάζεται, επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του, δέχεται ιατρικές υπηρεσίες και συμμετέχει στην κοινωνική ζωή.

Διάρκεια: 60 Ώρες

Στους καταρτιζόμενους, θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την A.S. Safety Partners Ltd.

Σε ποιους απευθύνεται

Ο χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες με τη μορφή γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για όλους τους πολίτες εντός της κοινωνίας της γνώσης. Παρέχουν προστιθέμενη αξία στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική συνοχή και στην ενεργό ιδιότητα του πολίτη, προσφέροντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ικανοποίηση και κίνητρα, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Γι΄αυτό και άτομα ηλικίας 35 ετών και άνω, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες με τα κατάλληλα λογισμικά και υλικά μέσα, θα μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα: Σεμινάρια Χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών Κύπρος.

Στόχοι του προγράμματος

Στόχοι του προγράμματος κατάρτισης, σε επίπεδο γνώσεων είναι να μπορούν οι συμμετέχοντες:

 1. να ονομάσουν μερικές χαρακτηριστικές εφαρμογές του υπολογιστή που καλύπτουν σημαντικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας τους,
 2. να προσδιορίσουν την χρησιμότητά του υπολογιστή που εκτείνεται από το σπίτι μέχρι τις επιχειρήσεις,
 3. να αναγνωρίζουν τα μέρη του υπολογιστή (υλικό μέρος) και τις χρήσεις τους,
 4. να απαριθμούν παραδείγματα χρήσης των προγραμμάτων του υπολογιστή (λογισμικό μέρος),
 5. να επιλέγουν ποιο λογισμικό είναι αυτό που ενδείκνυται για τις ανάγκες τους, (6) να διακρίνουν τυχόν ψηφιακά προβλήματα τους και να βρουν λύσεις μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επίσης σε επίπεδο δεξιοτήτων να μπορούν:

 1. να διαβάζουν και να κατανοούν ορολογίες και έννοιες σχετικές με τους υπολογιστές,
 2. να κάνουν οργάνωση και διαχείριση αρχείων στον υπολογιστή τους,
  να μετατρέπουν οτιδήποτε χρήσιμο για αυτούς από έντυπη μορφή σε ηλεκτρονική μορφή,
 3. να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα προγράμματα στον υπολογιστή για διευκόλυνση της καθημερινότητας τους,
 4. να πληκτρολογούν σε αυτόν οτιδήποτε χρειάζονται σχετικά με τις ανάγκες τους,
 5. να επιλύουν διάφορα πρακτικά ζητήματα μέσω των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή.

Δείτε πιο κάτω όλα τα Σεμινάρια για χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών Κύπρος από την A.S. Safety Partners.

ΜΑΪΟΣ

13ΑΠΡ(ΑΠΡ 13)8:00 ΠΜ29ΙΟΥ(ΙΟΥ 29)1:15 ΜΜΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ13, 20, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 4, 11, 18, 25 ΜΑΪΟΥ, 01, 08, 15, 22 & 29 Ιουνίου 2021(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 13) 8:00 ΠΜ - (ΙΟΥΝΙΟΣ 29) 1:15 ΜΜ Time Private Institute, Ελευθερίας 71, Λάρνακα

ΙΟΥΝΙΟΣ

13ΑΠΡ(ΑΠΡ 13)8:00 ΠΜ29ΙΟΥ(ΙΟΥ 29)1:15 ΜΜΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ13, 20, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 4, 11, 18, 25 ΜΑΪΟΥ, 01, 08, 15, 22 & 29 Ιουνίου 2021(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 13) 8:00 ΠΜ - (ΙΟΥΝΙΟΣ 29) 1:15 ΜΜ Time Private Institute, Ελευθερίας 71, Λάρνακα

Πρόσφατα σεμινάρια: Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών Κύπρος