Χειριστές Μηχανημάτων

Σεμινάρια Χειριστών Μηχανημάτων

Το πιστοποιητικό χειριστή μηχανήματος είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τη νομοθεσία ΚΔΠ444/01 Παράρτημα Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας, Κανονισμοί του 2001 ΙΙ παράγραφος 2.2 (Μέρος 2 του νόμου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 1974).

Ζητείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε επιτόπιους ελέγχους εργοταξίου αλλά και στην κατάθεση προσφορών στο Δημόσιο αλλά και Ιδιωτικό Τομέα.

Όλα τα σεμινάρια προσφέρονται ως μονοεπιχειρησιακά (εντός επιχείρησης) αλλά και ως πολυεπιχειρησιακά με επιχορήγηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Το Σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την Human Empower.

seminaria xeiriston mixanimaton kipros

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα προορίζεται για έμπειρους ή αρχάριους χειριστές μηχανημάτων και άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για 

  • το χειρισμό,
  • τη συντήρηση,
  • την επιθεώρηση,
  • την ασφάλεια,
  • τις διαδικασίεςλειτουργίας των μηχανημάτων.

Στόχοι του Προγράμματος

Προγραμματισμένα σεμινάρια Χειριστών Μηχανημάτων

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ